Duurzame technologie
Home / Duurzame technologie

Duurzame technologie

‘Natuurlijke desinfectie door ultrafijne verneveling!

 

Het innovatieve Airins Care hygiënesysteem berust op een ultrafijne verneveling met een 100% biologisch afbreekbaar en veilig desinfectiemiddel en wordt aangestuurd door slimme software. De toegepaste techniek zorgt dag en nacht voor een maximale bescherming tegen ziekmakende micro-organismen.

De desinfecterende werking van de verneveling wordt door middel van sensoren rondom het uur gemonitord, geanalyseerd en indien nodig bijgestuurd. Het systeem wordt geprogrammeerd en ingesteld op specifiek benodigde grenswaarden per locatie. De betrouwbare hard- en software, in combinatie met periodieke kalibratie en de mogelijkheid tot online monitoring, bieden 24/7 operationele veiligheid voor mens en dier. Het Airins Care luchthygiënesysteem werkt zowel correctief als preventief en is een veilige en duurzame aanvulling op de professionele schoonmaak- en/of desinfectie toepassingen. 

Het is bovendien eenvoudig aan te sluiten op bestaande binnenklimaat- en luchtbehandelingssystemen of toe te passen in de vrije ruimte door middel van mobiele systemen.

Duurzame technologie van Airins Care 

Welke voordelen biedt u dit?

 

Een slechte luchtkwaliteit leidt in de werkomgeving tot vele gezondheidsklachten. Ongezonde lucht zorgt voor concentratieproblemen, minder energie en uiteindelijk een lagere productiviteit. Op termijn kunnen de gezondheidsklachten als gevolg van een slechte luchtkwaliteit zodanig zijn dat ze leiden tot (langdurig) verzuim. Voor mensen met allergie en astma leidt een slechte luchtkwaliteit zelfs tot uitval.

DE VOORDELEN:

  • Uw medewerkers en dieren hoeven de ruimte niet te verlaten

  • Een gegarandeerd veilig en biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel; veilig voor uw medewerkers, dieren, producten, inventaris en milieu

  • Uw medewerkers voelen zich alerter en energieker

  • Een reductie in verzuim en een hogere productiviteit

  • Een hygiënesysteem met optie om 24/7 te monitoren en inzicht in uitgebreide data-analyses

  • Uitvoerig en succesvol getest op bacteriën, virussen en schimmels

  • Desinfecteert op plaatsen waar dat handmatig onmogelijk is, bijvoorbeeld scharnieren

  • Resistentiegevaar is uitgesloten

  • En niet onbelangrijk, het draagt bij aan een aanzienlijk lager gebruik van chemicaliën en antibiotica.